HANDLEDARUTBILDNING/
INTRODUKTIONSUTBILDNING


Handledarutbildningen är på 180 min + rast och är på Måndagar mellan 16:30 – 20:00
eller Lördagar mellan 10:00 - 13:30.

Anmälan krävs, vi behöver namn och personnummer på alla deltagare. Medtag giltig id-handling.

Kostnad för kursen är
350 kr på vardagar och 400 kr på lördagar per deltagare.

Avanmälan görs senast klockan 15.00 dagen innan. Se kalender för datum.

I samband med introduktionsutbildningen bjuder vi på synundersökningen för körkortstillståndet.

Kursen mål

Efter kursen skall blivande handledare och elev ha fått information om och känna till

  • Körkortutbildningens mål och innehåll samt regler för övningskörning.
  • Planering och strukturering av övningskörningen samt trafiksäkerhetens viktiga faktorer.

    Elev och handledare behöver inte gå tillsammans på kursen.
    Introduktionsutbildningen för eleven är giltig i 5 år.

    Ring för bokning: 026-131004, 0705164373 eller maila info@valbokorkortsutbildning.se