BE-tungt släp
3 teoritillfällen, Säkerhetskontroller
Manöverbana, Körning i trafik
Studiematerial och Datatester
Lån av ekipage vid Körprov
5300 :-