Anpassad teori och kunskapsprovDen största delen av körkortet är teorin. Den består av lagar och regler, varför vi bör köra på ett visst sätt och hur bilen fungerar. Hör du till de som har svårt att ta till sig teorin? Då kan vi ha enskild teori med dig och vi hjälper dig att förbereda dig inför provet. Här lägger vi upp en individuell plan från ansökan, teorilektioner till prov för att passa dig och dina utmaningar. Vi använder lättlästa körkortsboken med arbetshäfte + ett webbaserat program. Båda har ljudstöd för när du pluggar hemma.

Behöver du ansöka om anpassat prov? För att få anpassat prov måste du skicka in en ansökan till trafikverket, detta är lämpligast att göra när du ansöker om körkortstillståndet. Om du redan har en utredning om till exempel ADHD behövs inget lästest men kopia på utlåtandet behöver skickas med i ansökan. Om du saknar diagnos och utredning kan vi göra de lästest som behövs som underlag för deras bedömning. Vi hjälper dig även att fylla i ansökan. Ring för att boka tid och om du har frågor.

Kunskapsprovet är ett teoriprov där du ska svara på 70 frågor på 50 minuter. Men om du har läs och skrivsvårigheter, ADD, ADHD, Aspberger, Koncentrationssvårigheter eller Dyslexi kan du behöva ett Anpassat Kunskapsprov.

Anpassat kunskaps prov - att ansöka om detta kan ta tid. Ibland kan handläggningstiden vara flera månader men den underlättas av att du skickar in alla papper samtidigt. Du kan söka om Förlängt eller Muntligt prov.

Muntligt prov- Ett muntligt prov innebär att provförrättaren sitter med dig i ett rum och ställer frågor muntligt och att du själv får berätta vad som gäller utifrån en fråga eller bild. Om du inte är säker på att du förstått frågan har du möjlighet att fråga oss, vi kan formulera om frågan. Den som leder provet bedömer om svaret är rätt eller fel. Du som gör provet läser inte själv någon text under ett muntligt prov.

Förlängt prov- Här gör du teorin med de andra men du får förlängd provtid med +25 min. Ett kunskapsprov är på 50 minuter men för dig blir det 75 min för att svara på 70 frågor.

Priser
Du har en utredd diagnos och behöver endast hjälp med ansökan för anpassat kunskapsprov 400 kr
Du behöver göra lästester och få hjälp med att fylla i ansökan om anpassat kunskapsprov 800 kr
Anpassad teorilektion á 50 min 450 kr
Paket om 5 st teorilektioner á 50 min 2000 kr
Teoripaket med material +Riskettan 1600 krAvbokning
Bokad tid ska avbokas senast dagen innan klockan 13:00, även vid sjukdom. Vid sent avbokad tid debiteras hela beloppet.

* Hel kurs måste avbokas 1 vecka innan kursstart.

Rabatterade paket är giltiga i 1 år från betaldatumet. I våra paket ingår inte trafikverkets avgifter.


Ring för bokning: 026-131004, 0705164373 eller maila info@valbokorkortsutbildning.se